Danh mục sản phẩm
Thương hiệu
Xem thêm
Khoảng giá
Top sản phẩm clepro x bán chạy Xem tất cả
Quạt thổi thảm - sàn 3 cấp độ CleproX CX-1000
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,990,000đ
2,740,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX X-1/40 (1 Motor) nhựa
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,200,000đ
2,000,000đ
Mấy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX -1/30 (inox)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,300,000đ
2,100,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX-2/70 (inox)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,950,000đ
3,750,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S1/15
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,100,000đ
2,900,000đ
Máy hút bụi không ồn Clepro CP-101
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,600,000đ
2,400,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S1/30
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,200,000đ
3,000,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO P3/60 (3 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,500,000đ
5,300,000đ
Clepro X(29 sản phẩm)
Clepro X
Xóa hết
Quạt thổi thảm - sàn 3 cấp độ CleproX CX-1000
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,990,000đ
2,740,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX X-1/40 (1 Motor) nhựa
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,200,000đ
2,000,000đ
Mấy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX -1/30 (inox)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,300,000đ
2,100,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX-2/70 (inox)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,950,000đ
3,750,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S1/15
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,100,000đ
2,900,000đ
Máy hút bụi không ồn Clepro CP-101
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,600,000đ
2,400,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S1/30
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,200,000đ
3,000,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO P3/60 (3 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,500,000đ
5,300,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S3/60 (3 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,700,000đ
5,500,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S3/80 (3 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,900,000đ
5,700,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S2/60 (2 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,200,000đ
5,000,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô ướt CleproX -2/70N (nhựa)
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,850,000đ
3,650,000đ
Máy giặt thảm phun hút CLEPRO C2/60
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
9,980,000đ
9,980,000đ
Máy giặt thảm phun hút CLEPRO C1/40
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
6,400,000đ
6,400,000đ
Máy giặt thảm CLEPRO CT3A
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
28,500,000đ
28,500,000đ
Máy giặt ghế Sofa CLEPRO C1/18F
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
19,500,000đ
19,500,000đ
Máy giặt thảm nước nóng CLEPRO CT4A
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
31,800,000đ
31,800,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C50E
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
28,500,000đ
28,100,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C35B (Dùng ắc quy)
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
35,900,000đ
35,500,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C45E
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
26,500,000đ
26,100,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C35E (Dùng điện)
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
22,900,000đ
22,500,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C50B
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
41,500,000đ
41,100,000đ
Máy quét rác Picobello 101
Clepro X
Giá: 16,500,000đ
Máy rửa hơi nước hoạt động điện IPC SG 30P 5010M
Clepro X
Giá: Liên hệ
Máy chà sàn - thảm công nghiệp Clepro - CS17R
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
9,900,000đ
9,900,000đ
Máy chà sàn - thảm công nghiệp Clepro CS17B
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
9,600,000đ
9,600,000đ
Máy chà sàn và thảm CleproX - CX-200T
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
7,700,000đ
7,700,000đ
Máy chà sàn - thảm công nghiệp Clepro - CS17G
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
9,900,000đ
9,900,000đ
Máy chà sàn tạ Clepro- CSW17G
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
11,500,000đ
11,500,000đ