Mua nhóm sản phẩm(9 sản phẩm)
Combo6: 100 miếng san hô tặng 10 miêng san hô
88 ngày
 
3,000,000đ
Combo8: 100 kg khăn nối + 1 máy hút Hiclean HC15P
89 ngày
 
5,000,000đ
Combo1: CX - 200T + CX -1000 + CleproX -1/30 (nhựa & inox)
91 ngày
 
13,000,000đ
Combo2: CleproX-1/30 + KMS02 + KMS3000 + SPF01
91 ngày
 
8,500,000đ
Combo3: Clepro -S17B + CleproX -1/30 + G341 (Tặng)
91 ngày
 
11,000,000đ
Combo4: CleproX -1/30 + X -1000 + KMS02 + SPF01
91 ngày
 
9,000,000đ
Combo5: SPF01 + KMS02 + KMS3000 + G341(tặng)
91 ngày
 
6,000,000đ
Combo10: 10 chai xịt nhựa loại 750 ml
91 ngày
 
280,000đ
Combo9: CleproX-1/30 + KMS02 + MAKITA + G340
91 ngày
 
Liên hệ