Mua nhóm sản phẩm(5 sản phẩm)
Combo9: CleproX-1/30 + KMS02 + MAKITA + G340
221 ngày
 
Liên hệ
Combo1: CX - 200T + CX -1000 + CleproX -1/30 (nhựa & inox)
557 ngày
 
13,000,000đ
Combo2: CleproX-1/30 + KMS02 + KMS3000 + SPF01
557 ngày
 
8,500,000đ
Combo3: Clepro -S17B + CleproX -1/30 + G341 (Tặng)
557 ngày
 
11,000,000đ
Combo4: CleproX -1/30 + X -1000 + KMS02 + SPF01
557 ngày
 
9,000,000đ

Siêu thị vệ sinh (Máy móc, thiết bị, ccdc, hóa chất, vật tư vệ sinh công nghiệp)