Máy hút bụi công nghiệp
Thương hiệu
Khoảng giá
Top sản phẩm máy hút bụi công nghiệp bán chạy Xem tất cả
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX X-1/40 (1 Motor) nhựa
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,200,000đ
2,000,000đ
Mấy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX -1/30 (inox)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,300,000đ
2,100,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX-2/70 (inox)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,950,000đ
3,750,000đ
Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp Fasa CYCLONE 260 IR
91 ngày
Fasa
Giá:
Giá sỉ:
6,500,000đ
6,300,000đ
Máy hút bụi công nghiệp(23 sản phẩm)
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX X-1/40 (1 Motor) nhựa
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,200,000đ
2,000,000đ
Mấy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX -1/30 (inox)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,300,000đ
2,100,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX-2/70 (inox)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,950,000đ
3,750,000đ
Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp Fasa CYCLONE 260 IR
91 ngày
Fasa
Giá:
Giá sỉ:
6,500,000đ
6,300,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S1/15
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,100,000đ
2,900,000đ
Máy hút bụi công nghiệp Fasa CYCLONE 380 IR
91 ngày
Fasa
Giá:
Giá sỉ:
7,630,000đ
7,430,000đ
Máy hút bụi không ồn Clepro CP-101
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,600,000đ
2,400,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S1/30
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,200,000đ
3,000,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO P3/60 (3 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,500,000đ
5,300,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S3/60 (3 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,700,000đ
5,500,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S3/80 (3 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,900,000đ
5,700,000đ
MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S2/60 (2 motor)
91 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
5,200,000đ
5,000,000đ
Máy hút bụi khô ướt FASA WS 20
91 ngày
Fasa
Giá:
Giá sỉ:
2,480,000đ
2,400,000đ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean - HC15 (inox)
92 ngày
Hiclean
Giá:
Giá sỉ:
1,850,000đ
1,750,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô ướt CleproX -2/70N (nhựa)
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,850,000đ
3,650,000đ
Máy hút bụi công nghiệp Kraffer KF130
92 ngày
Hiclean
Giá:
Giá sỉ:
1,950,000đ
1,850,000đ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean - HC30P (nhựa)
92 ngày
Hiclean
Giá:
Giá sỉ:
1,650,000đ
1,550,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C50E
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
28,500,000đ
28,100,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C35B (Dùng ắc quy)
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
35,900,000đ
35,500,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C45E
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
26,500,000đ
26,100,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C35E (Dùng điện)
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
22,900,000đ
22,500,000đ
Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C50B
92 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
41,500,000đ
41,100,000đ
Máy hút bụi khô ướt HiClean - HC30 (inox)
92 ngày
Hiclean
Giá:
Giá sỉ:
2,050,000đ
1,950,000đ