Sản phẩm dành cho đại lý(5 sản phẩm)
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX X-1/40 (1 Motor) inox
192 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
1,950,000đ
1,800,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX X-1/40 (1 Motor) nhựa
192 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,200,000đ
2,000,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX-2/70 (nhựa)
192 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,850,000đ
3,650,000đ
Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt CleproX-2/70 (inox)
192 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
3,950,000đ
3,750,000đ
Máy hút bụi không ồn Clepro CP-101
192 ngày
Clepro X
Giá:
Giá sỉ:
2,600,000đ
2,400,000đ

Siêu thị vệ sinh (Máy móc, thiết bị, ccdc, hóa chất, vật tư vệ sinh công nghiệp)